วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

[CS:GO] คำสั่งต่าง ๆ ของ BOT [ bot command ]

1. เปิด Console   [ วิธีการเปิด console ]
2. พิมพ์คำสั่ง ที่เราต้องการ
--- เช่น bot_add    เป็นคำสั่งเพิ่มบอท

*** คำสั่งเกี่ยวกับบอท [CS:GO] ***
bot_add    =  เพิ่มจำนวนบอท
bot_add_ct   =   เพิ่มจำนวนบอทฝั่งตำรวจ
bot_add_t   =   เพิ่มจำนวนบอทฝั่งโจร
bot_kill   =   ฆ่าบอททั้งหมด
bot_difficulty   =  บอทที่จะสร้างใหม่เก่งระดับไหน  0 อ่อน , 1 ปกติ , 2 เก่ง , 3 เก่งมาก [ระดับปกติคือ 1]
---- วิธีใส่คำสั่งเช่น    bot_difficulty 2
bot_knives_only   =   ทำให้บอทใช้แต่มีดเท่านั้น
bot_freeze  =  ทำให้บอทอยู่นิ่งกับที่ 
--- วิธีใส่คำสั่งเช่น bot_freeze 0 หรือ bot_freeze 1
bot_snipers_only   =   ให้บอทใช้เฉพาะ sniper
bot_all_weapons    =   ให้บอทใช้อาวุธได้ทุกอย่าง
bot_pistols_only  = ให้บอทใช้เฉพาะปืนพก


[ CREDIT ] ขอขอบคุณที่มาข้อมูล
http://pastebin.com/y9rJ9SEH
http://steamcommunity.com/groups/ukcso/discussions/0/864945401102009130/

2 ความคิดเห็น: