วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

[CS:GO] วิธีปรับเป้าให้เป็นเป้าจุด [ DOT CROSSHAIR ]

1.เปิด console [ วิธีการเปิด console ]
2. copy คำสั่งพวกนี้ไปใส่ใน console กด Enter ทีละคำสั่งนะครับ

cl_crosshairdot "1"
cl_crosshairsize "0"
cl_crosshairthickness "2"
cl_crosshairstyle "2"

หรืออยากได้ตามรูปเป๊ะๆ ใส่ตามนี้ครับ
cl_crosshairalpha "255"
cl_crosshaircolor "5"
cl_crosshaircolor_b "0"
cl_crosshaircolor_r "0"
cl_crosshaircolor_g "255"
cl_crosshairdot "1"
cl_crosshairgap "0"
cl_crosshairsize "0"
cl_crosshairstyle "2"
cl_crosshairusealpha "1"
cl_crosshairthickness "2"
cl_fixedcrosshairgap "0"
cl_crosshair_outline "0"
cl_crosshair_outline_draw "0"

แบบวีดีโอครับ วิธีทำเป้าจุด หรือเป้า DOT

2 ความคิดเห็น: